header image
header image

Verjuridificering van de maatschappij


Vanaf de jaren 70 worden BV's opgericht ter beperking van risico's voor een onderneming. Later zelfs met Holding en Werkmaatschappij. Gevolg hiervan is dat de wederpartij c.q. de contractspartij als debiteur en als crediteur, steeds strikter en dwingender juridische maatregelen neemt. Dit zorgt voor de selffulfilling prophecy dat een werkmaatschappij vaker failliet gaat dan in de voorgaande jaren van firma en naamloze vennootschap.

Door de crisis in de jaren 80, en net als in de jaren 60; de overgang van vader op zoon, samen met de 8 jaar durende arbitrage Ypenburg, moet het bedrijf overschakelen op de overlevingsstand.

In de jaren 80 was de bedrijfsstructuur al omgezet naar holding en werkmaatschappijen. Rond de jaren 90 moet helaas gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid een dochtermaatschappij te laten failleren om de Jan Bakker Bouwgroep voort te laten bestaan.

Dankzij de vertragingstactiek van de wederpartij in de arbitrage komt de overwinning in deze zaak voor de werkmaatschappij net te laat. Toch worden de verplichtingen zoveel mogelijk nagekomen.

Vanaf de jaren 90 wordt steeds meer samengewerkt met andere marktpartijen om risico's te spreiden. Dit zijn ontwikkelende partijen als Malieborch, Amstelland, Zaanfront, Teerenstra, Planoform of Woningbouwverenigingen als ZVH, Rochdale, Pre-Wonen, Wooncompagnie.

Er wordt samengewerkt met een grote groep architecten en adviseurs die per project of met specifieke kennis worden ingezet op het gebied van architectuur, stedenbouw, bouwtechniek, milieu, ecologie en duurzaamheid

Jan Hein Bakker, die feitelijk het bedrijf in de loop van de jaren '90 ging leiden, zoekt eind 1997 samenwerking met de Katwijkse Bouwmaatschappij KBM, een financieel solide bouwbedrijf.

Samen met de KBM wordt door Bakker de Zaanse Bouw Maatschappij B.V. opgericht, de werkmaatschappij, waar de uitvoering van bouwwerken wordt ondergebracht. Daarnaast wordt de werkmaatschappij Bakker Bouw Zaandam B.V. omgedoopt in de Zaanse Ontwikkelings Maatschappij B.V., waar de projectontwikkeling plaatsvindt.

1990


Oefen Rampenterrein, Crailo
Oefen Rampenterrein, Crailo

1991


Legeringsgebouw Ypenburg, Rijswijk
Legeringsgebouw Ypenburg, Rijswijk

1992


Verbouwing Huize Buitenveldert
Verbouwing Huize Buitenveldert

1993


7 nieuwbouw appartementen, Krommenie
7 nieuwbouw appartementen, Krommenie

1994


28 bejaardenwoningen Doornburg, Amsterdam
28 bejaardenwoningen Doornburg, Amsterdam
Clubhuis MHCU, Uitgeest
Clubhuis MHCU, Uitgeest
14 woningen, Westzaan
14 woningen, Westzaan

1995


Karwei Bouwmarkt, Zaandam
Karwei Bouwmarkt, Zaandam

1996


VanRaalten Park
VanRaalten Park
Ambulancegarage Heijermanstraat, Zaandam
Ambulancegarage Heijermanstraat, Zaandam
Ambulancegarage Heijermanstraat, Zaandam
Ambulancegarage Heijermanstraat, Zaandam
Van Raalten Ketelhuis
Van Raalten Ketelhuis
8 Woningen en horeca Ostadestraat
8 Woningen en horeca Ostadestraat

1997


Haarlemmerdijk 145
Haarlemmerdijk 145

1998


2 woonhuizen Heemraadschapslaan Amstelveen
2 woonhuizen Heemraadschapslaan Amstelveen
4 woningen Vondelstraat
4 woningen Vondelstraat
Rijnstraat Amsterdam
Rijnstraat Amsterdam
Waverstraat Amsterdam
Waverstraat Amsterdam

1999


Herontwikkeling van woningbouw en kantoor
Herontwikkeling van woningbouw en kantoor
St. Jans Baken
St. Jans Baken
Bedrijfsunits Grasweg
Bedrijfsunits Grasweg
Herengracht 70 Amsterdam
Herengracht 70 Amsterdam