header image
header image
header image
header image

Hergebruik of Nieuwbouw?Met kennis en ervaring denken wij met u mee


Vaak is de eerste vraag bij een binnenstedelijke herontwikkeling: moeten of kunnen we gebouwen hergebruiken? Hoe is de afweging t.o.v. nieuwbouw? Op economisch, maatschappelijk, milieutechnisch, of ruimtelijk gebied?
JH Bakker Bouwprojecten heeft tientallen jaren ervaring met deze afwegingen.
Met monumentale gebouwen. Naast monumentale gebouwen. Of in Monumentale gebouwen.
Ook met historiserende nieuwbouw in een stadscentrum. Of juist avant gardistische nieuwbouw naast een monument: met wonen, werken of winkelen en met verkoop, verhuur of eigen gebruik.
JH Bakker Bouwprojecten kijkt niet alleen naar een gebouw, maar net zo goed naar de naaste omgeving, de invloeden van een gebouw op de omgeving of andersom.
Als aan alle randvoorwaarden is voldaan, is het project duurzaam.
Deze filosofie wordt door de Jan Bakker Bouwgroep al vanaf 1920 toegepast.

Onderhanden werk


Gerealiseerde projecten